מספרים ללקוחות על פמיליסט

איך מספרים ללקוחות על פמיליסט?

תוכלו להקל על אלפי הורים בתהליך הפרידה והגירושין, אם רק תמליצו להם להשתמש ב - Familist. 

אנחנו מאוד ממליצים לפתוח אצלנו יוזר מגשר, כך תוכלו למלא את פרטי ההסכם עבור ההורים. 

במקרה שלא תפתחו אצלנו יוזר מגשר, אחד ההורים יעדכן בעצמו את פרטי הסכם הגירושין אצלו בנייד, ההגדרות יישמרו באפליקציה וכשההורה השני יוריד את Familist - המערכת תזהה אותו באופן אוטומטי ותשייך אותו להסכם הרלוונטי. 

היום קיימים הסכמים שאושרו ע"י בית המשפט והגדרותיהם מיושמות ב-Familist.

לנוחיותכם, דוגמאות לסעיפים המפנים ל-Familist מתוך הסכמים קיימים לחצו כאן